Καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας κατά πλοίων στην Ασία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 21/01/2022

Καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας κατά πλοίων στην Ασία

Ετήσια ανάλυση 2021 σχετικά με την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας κατά πλοίων στην Ασία (RECAAP).