Κατάργηση των εντύπων Βιβλιαρίων Ασθενείας του Οίκου Ναύτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 19/11/2021

Κατάργηση των εντύπων Βιβλιαρίων Ασθενείας του Οίκου Ναύτου

Με γνώμονα την ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Ανακοίνωση από τον Οίκο Ναύτου.