Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού

COVID-19 - 28/03/2023

Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.