Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν….

Α.Ε.Ν. - 26/03/2024

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν….

… το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.