Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν….

Α.Ε.Ν. - 20/04/2022

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν….

… το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.