Καθορισμός ύψους επιδομάτων “Ασθενείας”…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 24/11/2021

Καθορισμός ύψους επιδομάτων “Ασθενείας”…

…“Οίκοι περίθαλψης” και “Οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης” σε δικαιούμενους ασφαλισμένους Οίκου Ναύτου - Έκδοση ΚΥΑ.