Καθορισμός ύψους μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 09/08/2023

Καθορισμός ύψους μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος…

… για τους ασφαλισμένους Ο.Ν. που πάσχουν από τετραπληγία – παραπληγία. Δημοσίευση απόφασης.