Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίων καθηγητών Μηχανικών

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 24/03/2023

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίων καθηγητών Μηχανικών

…. εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.