Κ.Ε.Σ.Ε.Ν … επενδύουμε στη γνώση, για ένα καλύτερο αύριο!

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 30/01/2022

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν … επενδύουμε στη γνώση, για ένα καλύτερο αύριο!

Η επιμόρφωση των Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων - Μηχανικών), η συνεχής εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση, θεωρούνται απαραίτητα εφόδια και ζωτικής σημασίας στοιχεία, όχι μόνο γιατί είναι απαραίτητα από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος, αλλά κυρίως επειδή παρέχουν πλεονεκτήματα για επαγγελματική ανέλιξη όχι μόνο στην εγχώρια, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Με άλλα λόγια, “η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο”, όπως είπε ο Νέλσον Μαντέλα, Πολιτικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης το 1993.

Η μόρφωση και ακολούθως η επιμόρφωση, θα μας δώσουν τα απαραίτητα εφόδια που χρειαζόμαστε για την εξασφάλιση της εργασίας μας και την πρόοδό μας στα πλοία ή τα γραφεία των ναυτιλιακών εταιρειών, με μια ειδοποιό διαφορά, η επιμόρφωση είναι ανώτερη από τη μόρφωση.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις στο κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι, η τεχνολογική έκρηξη στη ναυπήγηση πλοίων, οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων, η μεγάλη εισροή επαγγελματιών ναυτικών, απ’ όλο τον κόσμο, με εξειδικευμένες γνώσεις στα πλοία και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών, απαιτούν από τον Πλοίαρχο και τον Μηχανικό, υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα.

Οι Πλοίαρχοι, στην εποχή μας, αντιμετωπίζονται ως σύγχρονη managers και είναι οι άμεσοι συνεργάτες των εταιρειών, που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, σε όλο τον κόσμο.

Η επιμόρφωση είναι τώρα λοιπόν, πιο απαραίτητη από ποτέ!

Γι’ αυτό ιδρύθηκε το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν και έχει έναν και μόνο σκοπό, να εξυπηρετεί και να προσφέρει δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση στους Έλληνες Ναυτικούς.

Αυτό τον σκοπό πρέπει να επιτελεί και να υπηρετεί. Είναι το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας και της Ελλάδας μας, μιας χώρας στενά συνδεδεμένης με τη θάλασσα. 

Αναγκαία προϋπόθεση όμως για την αποτελεσματική λειτουργία του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν και την ανύψωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι η πλήρης στελέχωση και υποστήριξή του με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, έμπειρους ναυτοδιδάσκαλους και αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Επίσης, είναι απαραίτητη η ανακατασκευή και συντήρηση των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών του, καθώς και η ύπαρξη ενός κεντρικά οργανωμένου επιμορφωτικού φορέα, στον οποίο θα συμμετέχουν και θα στελεχώνουν ισότιμα έμπειροι Πλοίαρχοι και Α΄Μηχανικοί, όπως θα συμβεί και στην ιεραρχία της Δ.Ν.Ε., μετά και από τις προσπάθειές μας, περιμένουμε βέβαια πότε επιτέλους θα εφαρμοσθεί η σχετική νομοθεσία, που με ετοιμότητα και διορατικότητα θα προλαμβάνει και θα επιλύει προβλήματα/παραλείψεις, ενώ θα έχει στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων σύγχρονων γνώσεων στους Έλληνες Ναυτικούς.

Το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν είναι η υποστήριξη που όλοι θέλουμε, είναι στην ουσία οι μεταπτυχιακές μας σπουδές.

Η ύπαρξη και λειτουργία του αποτελεί, για τους Πλοιάρχους και τους Μηχανικούς, τη μοναδική διέξοδο για την αναβάθμιση των γνώσεών μας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις εξειδικευμένες και αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

Όμως με τον ίδιο εξαιρετικά μεγάλο ζήλο, την ίδια θέρμη πρέπει να αγκαλιάσουμε τα Ναυτικά Λύκεια και τις Α.Ε.Ν. του τόπου μας, τα φυτώρια της ναυτοσύνης της πατρίδας μας, να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες τους προκειμένου να προωθήσουμε βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη και ευημερία τους.

Άλλωστε, το νέο παγκόσμιο σχέδιο δράσης της UNESCΟ, με τη συμμετοχή του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Εκπαίδευση 2030» επισημαίνει την επιμόρφωση ως διασφαλιστή της ποιοτικής, συμπεριληπτικής και ισόνομης εκπαίδευσης, της παγκόσμιας ειρήνης και της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Cpt. Μανώλης Τσικαλάκης

Πρόεδρος Π.Ε.Π.Ε.Ν

 

 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ