ΚΕΣΕΝ Μηχανικών. Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιων καθηγητών

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 21/07/2021

ΚΕΣΕΝ Μηχανικών. Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιων καθηγητών

Για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.