ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιων καθηγητών

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 14/01/2023

ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιων καθηγητών

Εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.