Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών. Πρόσληψη Ωρομισθίων καθηγητών

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 11/10/2022

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών. Πρόσληψη Ωρομισθίων καθηγητών

…. για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.