ΚΕΣΕΝ Π-Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 21/07/2021

ΚΕΣΕΝ Π-Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.

 

ΦΩΤΟ:isalos.net