Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 06/04/2023

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού

…  για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.