ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 14/11/2022

ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού