ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 16/11/2023

ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.