ΚΕΣΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 28/06/2024

ΚΕΣΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού