Κίνα. Απαιτήσεις υποβολής αναφοράς πλοίων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 09/09/2021

Κίνα. Απαιτήσεις υποβολής αναφοράς πλοίων

Εφαρμογή: Σε πλοία που εισέρχονται στα χωρικά ύδατα της χώρας, ανεξαρτήτως σημαίας (πλην Κίνας), που μεταφέρουν συγκεκριμένους τύπους φορτίων (πετρέλαιο, χημικά, υγροποιημένο αέριο, τοξικές και επιβλαβείς ουσίες, ραδιενεργά υλικά κ.α.).

Παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με νομοθεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1.9.2021, σύμφωνα με την οποία εμπορικά πλοία τρίτων χωρών, που μεταφέρουν συγκεκριμένους τύπους φορτίων, όπως χύδην πετρέλαιο, χημικά, υγροποιημένο αέριο, τοξικές και επιβλαβείς ουσίες, ραδιενεργά υλικά κ.α., οφείλουν κατά την είσοδό τους στα χωρικά ύδατα της εν λόγω χώρας να υποβάλλουν αναφορά στις αρμόδιες Αρχές, παρέχοντας στοιχεία, μεταξύ άλλων, για την ταυτότητα και τη θέση του πλοίου, τον τύπο φορτίου, τους λιμένες προέλευσης και προορισμού κ.α.

 

 

ΑΡΧΕΙΑ