Κίνα: Χαλάρωση υγειονομικών μέτρων

COVID-19 - 19/01/2023

Κίνα: Χαλάρωση υγειονομικών μέτρων

…. για την είσοδο και την πραγματοποίηση αλλαγών πληρωμάτων.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες Αρχές της Κίνας αποφάσισαν τη χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων που είχαν τεθεί σε ισχύ για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, μεταξύ των οποίων και μέτρων που επηρέαζαν σημαντικά τη δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών πληρωμάτων στην χώρα.