Κίνα. Νέες απαιτήσεις περιεκτικότητας σε θείο καυσίμων πλοίων που δραστηριοπούνται σε κινεζικά ύδατα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 15/02/2022

Κίνα. Νέες απαιτήσεις περιεκτικότητας σε θείο καυσίμων πλοίων που δραστηριοπούνται σε κινεζικά ύδατα

Για όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στα ύδατα Περιοχών Ελέγχου Εκπομπών (ECAs) της Κίνας.

Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) παρέχει νεότερα στοιχεία σχετικά με τις με τις Κινεζικές απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του θείου από πλοία που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (ECAs) της Κίνας.

Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι, μια παράκτια (coastal) ECA καθιερώθηκε και συμπεριέλαβε όλες τις θαλάσσιες περιοχές εντός των Κινεζικών χωρικών υδάτων, καθώς επίσης και μια ειδικά καθορισθείσα παράκτια ECA στη νοτιότερη επαρχία της Κίνας Hainan, γνωστή ως “The Hainan Coastal ECA”. Επιπροσθέτως, καθορίστηκαν δυο εσωτερικές (inland) ECAs, οι οποίες συμπεριέλαβαν μέρη των ποταμών Yangtze River και Xi Jiang River. Οι τοπικές αυτές ECAs βασίζονται στην Κινεζική εθνική νομοθεσία και δεν είναι Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το Παράρτημα VI της ΔΣ Marpol.

Ενώ η Κίνα συνεχίζει να εφαρμόζει ανώτατο όριο 0,5% περιεκτικότητας σε θείο στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από πλοία στην παράκτιά της ECA, πλοία με προορισμό Yangtze River και Xi Jiang River απαιτείται να χρησιμοποιούν καύσιμο περιεκτικότητας σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,1%. Από την 01/01/2022, όλα τα πλοία που εισέρχονται σε ύδατα της Hainan στην παράκτια ECA της Κίνας επίσης απαιτείται να χρησιμοποιούν καύσιμο περιεκτικότητας σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,1%.
Υπενθυμίζεται ότι η εναλλαγή καυσίμου πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την είσοδο σε ECA ή να αρχίζει μετά την έξοδο από ECA. 

 

ΑΡΧΕΙΑ