Κοινή Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) στον τομέα της ευστάθειας (γενικά) (CIC on Stability in general)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 03/08/2021

Κοινή Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) στον τομέα της ευστάθειας (γενικά) (CIC on Stability in general)

Η εν λόγω εκστρατεία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθούνται στις επιθεωρήσεις πλοίων υπό ξένη σημαία, τα οποία καταπλέουν σε λιμένες και αγκυροβόλια, εντός των περιοχικών συμφωνιών του Paris MoU και του Tokyo MoU, από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές Κράτους- Λιμένα, υπό την εποπτεία των αντίστοιχων Γραμματειών τους.