Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 17/02/2022

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων…

Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2022.