Λειτουργία εφαρμογής Γραφείου Σταδιοδρομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 23/06/2022

Λειτουργία εφαρμογής Γραφείου Σταδιοδρομίας

… για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού!