Λοίμωξη αναπνευστικού από νέο στέλεχος κορωνοϊού

COVID-19 - 30/03/2022

Λοίμωξη αναπνευστικού από νέο στέλεχος κορωνοϊού

SARS-Cov-2 - Διαβίβαση έκδοσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΙCS), για τον εμβολιασμό των ναυτικών που απασχολούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία