Μετακίνηση σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου και Μακεδονίας, με μειωμένους τύπους κομίστρου

Α.Ε.Ν. - 20/12/2023

Μετακίνηση σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου και Μακεδονίας, με μειωμένους τύπους κομίστρου

Η αναβάθμιση των παροχών προς τους σπουδαστές/τριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, αποτελεί πάγια στόχευση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της παρεχόμενης δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.

Με πρωτοβουλία του Υ.ΝΑ.Ν.Π., μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 2232.11-2/90615/20-12-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου στους σπουδαστές/τριες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδονίας» (Β΄6645), ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες και υπεγράφησαν συμβάσεις μεταξύ Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.).

Μέσω των εν λόγω συμβάσεων, διασφαλίζεται η χορήγηση και κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καρτών μετακίνησης μειωμένου κομίστρου (50%), στους σπουδαστές των Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου και Μακεδονίας.

 

 

ΑΡΧΕΙΑ