Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς και Έλληνες ναυτικοί

COVID-19 - 03/05/2022

Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς και Έλληνες ναυτικοί

Δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Για το σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

ΑΡΧΕΙΑ