Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19 - 31/10/2022

Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Ο.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ), για το σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.