Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19 - 13/11/2022

Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

…. στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.