Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού και Έλληνες ναυτικοί

COVID-19 - 04/04/2022

Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού και Έλληνες ναυτικοί

Δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.