Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς κορωνοϊού. Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα

COVID-19 - 11/04/2022

Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς κορωνοϊού. Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα

Με ισχύ από τις 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τις 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.