Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - 11/10/2021

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»

Δημοσίευση νόμου.