Νεοσύστατος Κλάδος Πιστοποίησης Ναυτιλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 07/07/2021

Νεοσύστατος Κλάδος Πιστοποίησης Ναυτιλίας

Φορέας Δημοσίου Συμφέροντος, υπό τον έλεγχο της EBETAM / MIRTEC.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.