Οδηγίες Πλεύσης στη θαλάσσια περιοχή του διαύλου (channel) του αιολικού πάρκου Chuanghua Wind Farm

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 17/08/2021

Οδηγίες Πλεύσης στη θαλάσσια περιοχή του διαύλου (channel) του αιολικού πάρκου Chuanghua Wind Farm

GR 170803 - Ενημέρωση Πρεσβείας της Ταιβάν

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ