Οδηγίες Πλεύσης στη θαλάσσια περιοχή του διαύλου (channel) του αιολικού πάρκου Chuanghua Wind Farm

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 08/11/2021

Οδηγίες Πλεύσης στη θαλάσσια περιοχή του διαύλου (channel) του αιολικού πάρκου Chuanghua Wind Farm

GR 081104 – Έγγραφο σε Φορείς.