Ουκρανία / Επικαιροποίηση διαδικασιών για τη μεταφορά σιτηρών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 03/09/2022

Ουκρανία / Επικαιροποίηση διαδικασιών για τη μεταφορά σιτηρών

Ενημέρωση σχετικά με την επικαιροποίηση των οδηγιών και διαδικασιών που οφείλουν να εφαρμόζουν τα εμπορικά πλοία, τα οποία συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία “Black Sea Grain Initiative” για την μεταφορά σιτηρών από λιμένες της Ουκρανίας. 

Κοινοποίηση εγκύκλιου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με την οποία γνωστοποιείται η τελική εκδοχή του κειμένου των προαναφερόμενων διαδικασιών (Procedures for Merchant Vessels), όπως διαμορφώθηκε και αποφασίσθηκε από το Joint Coordination Centre (JCC).

Επισημαίνεται ότι στο επικαιροποιημένο κείμενο των διαδικασιών έχουν επέλθει, μεταξύ άλλων, μεταβολές στα όρια καθορισμού των περιοχών επιθεώρησης των πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς και των ορίων του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου.