Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάϊο 2020

COVID-19 - 14/05/2021

Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάϊο 2020

Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονωϊού COVID-19.
Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάϊο 2020.