Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 24/06/2022

Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)

Γνωστοποίηση 8ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19.