Παράταση ισχύος πιστοποιητικών…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 31/12/2022

Παράταση ισχύος πιστοποιητικών…

Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων και Ιατρικής Μέριμνας, έως και την 31-01-2023.