Παράταση πιστοποιητικών 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 30/03/2021

Παράταση πιστοποιητικών 2021

Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας
και πιστοποιητικών επικύρωσης (
endorsements).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ…….