Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε.: 24ωρη προειδοποιητική Απεργία

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 16/12/2022

Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε.: 24ωρη προειδοποιητική Απεργία

… του συνόλου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού που υπηρετεί σε όλες τις Σχολές της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.