Π.Ε.Π.Ε.Ν./Απαράδεκτη η υποβάθμιση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 14/10/2022

Π.Ε.Π.Ε.Ν./Απαράδεκτη η υποβάθμιση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π., για τα προβλήματα των Ναυτοδιδασκάλων και των Σπουδαστών των Α.Ε.Ν.