Περιστατικά παρεμβολών ή απώλειας σήματος στο GPS στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 20/12/2022

Περιστατικά παρεμβολών ή απώλειας σήματος στο GPS στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ

Εγκύκλιος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping - ICS) (Συν: 1-2), στοιχεία RN(22)15 από 16/12/2022, με την οποία, λόγω πρόσφατων περιστατικών, υπενθυμίζεται το πρόβλημα παρεμβολών ή απώλειας σήματος στο Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (Global Positioning System - GPS) στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Τα πλοία που διέρχονται από την εν θέματι θαλάσσια περιοχή, παρακαλούνται να αναφέρουν τέτοιου είδους περιστατικά στα Επιχειρησιακά Κέντρα είτε των ΗΠΑ είτε της Γαλλικής Πρωτοβουλίας (EMASoH) , των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται στην εγκύκλιο του ICS. Συναφώς σημειώνεται ότι από πλευράς EMASoH προσδιορίζονται οι συντεταγμένες της θαλάσσιας περιοχής όπου καταγράφονται τέτοιου είδους περιστατικά, ενώ από το ICS γίνεται αναφορά σε σχετικές συστάσεις/οδηγίες (advisory) που έχουν εκδοθεί από τη Ναυτιλιακή Διοίκηση των ΗΠΑ (US MARAD) επί του θέματος. 

 ΦΩΤΟ: KANALI ENA