Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων/Αντικατάσταση δορυφορικών ραδιοφάρων εντοπισμού θέσης EPIRB

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 11/02/2023

Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων/Αντικατάσταση δορυφορικών ραδιοφάρων εντοπισμού θέσης EPIRB