Πιστοποιητικά Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 25/10/2021

Πιστοποιητικά Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Επιστολή/Διαμαρτυρία της Π.Ν.Ο, σχετικά με το κρισιμότατο πρόβλημα της ανανέωσης, λόγω λήξεως, των πιστοποιητικών σωστικών μέσων των ναυτικών, κάθε ειδικότητας.