Πλειστηριασμός Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΛΥΜΠΟΥΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 11/01/2022

Πλειστηριασμός Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΛΥΜΠΟΥΣ»

Επιστολή του Γ.Γ της Π.Ν.Ο προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π, προκειμένου να κινηθεί άμεσα κάθε νόμιμη και αναγκαία ενέργεια, ώστε διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις των μελών του πληρώματος, με την άμεση εξόφλησή τους και την καταβολή των νομίμων.

ΑΡΧΕΙΑ