Πλήρωση 21 κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 23/07/2021

Πλήρωση 21 κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.):

- Ασπροπύργου,
- Μακεδονίας,
- Κρήτης,
- Κύμης,
- Ιονίων Νήσων,
- Ηπείρου,
- Οινουσσών,
- Χίου,
- Ύδρας,
- Καλύμνου.

ΑΡΧΕΙΑ