ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 12/01/2023

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

Για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2022 – 2023.