Π.Ν.Ο - 48ωρη Πανελλαδική απεργία

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 29/10/2021

Π.Ν.Ο - 48ωρη Πανελλαδική απεργία

Στα Επιβατηγά πλοία (Ακτοπλοϊκά – Μεσογειακά / Τουριστικά – Πορθμεία), με έναρξη την 06.01 π.μ. της 10-11-2021 ημέρα Τετάρτη, μέχρι και την 06.00 π.μ. ώρα της 12-11-2021 ημέρα Παρασκευή, με προοπτική κλιμάκωσης.