Π.Ν.Ο. Αιτήματα σπουδαστών Α.Ε.Ν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 09/12/2022

Π.Ν.Ο. Αιτήματα σπουδαστών Α.Ε.Ν.

Επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π. για άμεση παρέμβαση, προκειμένου να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν τα βάσιμα και δίκαια αιτήματα των σπουδαστών.