Π.Ν.Ο. Άμεση λήψη μέτρων για την ανάσχεση των κρουσμάτων Covid-19, στα Ε/Γ-Ο/Γ Ακτοπλοϊκά πλοία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 14/07/2021

Π.Ν.Ο. Άμεση λήψη μέτρων για την ανάσχεση των κρουσμάτων Covid-19, στα Ε/Γ-Ο/Γ Ακτοπλοϊκά πλοία

Επανυποβολή προτάσεων προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π., ενόψει και των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται από την ευρεία διασπορά στην κοινότητα της υπερμεταδοτικής μετάλλαξης «ΔΕΛΤΑ» του Sars-Cov2.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

 

ΑΡΧΕΙΑ